Szkolenia dla strefy budżetowej

Archiwizacja dokumentacji w administracji publicznej

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Celem szkolenia "Archiwizacja dokumentacji w administracji publicznej" jest m.in. omówienie ustawy z dnia 20 marca 2015 o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Program szkolenia

I. USTAWA Z DNIA 20 MARCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH - WEJŚCIE W ŻYCIE 1.11.2015 r.

II. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

1. Dokument elektroniczny i papierowy
2. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
3. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw

III. INSTRUKCJA KANCELARYJNA - PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

IV. RZECZOWY WYKAZ AKT- ISTOTA I KONSTRUKCJA

V. SYSTEMY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

1. System tradycyjny
2. System elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)

VI.  INSTRUKCJA ARCHIWALNA

1. Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
2. Lokal archiwum zakładowego (składnicy akt)
3. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt)
4. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
5. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
6. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (składnicy akt)
7. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego (składnicy akt)
8. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
9. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
10. Sprawozdawczość archiwum zakładowego

VII. PRZEKWALIFIKOWANIE DOKUMENTACJI ZASTAŁEJ W PODMIOCIE

VIII. WARSZTATY, polegające miedzy innymi na:

Doborze z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt symbolu klasyfikacyjnego i kategorii archiwalnej do założenia sprawy, rozszerzeniu RWA, zakładaniu i prowadzeniu spisu spraw, prowadzeniu metryki sprawy, zakładaniu teczek aktowych, zakładaniu  podteczek, nadawaniu znaku akt teczce aktowej, nadawaniu znaku akt podteczce,  wewnętrznemu porządkowaniu teczek aktowych do przekazania do archiwum zakładowego(składnicy akt), porządkowaniu dokumentacji nie tworzącej akt spraw jak np. raporty kasowe, listy płac itp, paginacji teczki aktowej kat „A” i kat wyższej niż B10, porządkowaniu dokumentacji kat B, sporządzaniu spisów zdawczo- odbiorczych odrębnie dla kat „A” i kat” B” w układzie rzeczowym i chronologicznym do przekazania do archiwum zakładowego, wypełnieniu karty wypożyczenia i udostępnienia z archiwum zakładowego, wypełnieniu protokołu zniszczenia lub zagubienia akt, sporządzeniu wykazów  spisów zdawczo-odbiorczych, typowanie dokumentacji do brakowania, sporządzeniu spisu do brakowania,  sporządzenie skontrum archiwum zakładowego, sporządzenie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego, przekwalfikowaniu dokumentacji zastałej w podmiocie przez prowadzących sprawę i archiwistów zakładowych.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY