Szkolenia dla strefy budżetowej

Audyt wewnętrzny systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora publicznego

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

Dzień I

1. Kontrola zarządcza w sektorze publicznym w świetle ustawy i standardów kontroli zarządczej

2. Podstawowe elementy kontroli zarządczej w jednostce

 • planowanie i zarządzanie ryzykiem
 • samoocena
 • składanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej

3. Miejsce audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej w świetle przepisów   i standardów audytu wewnętrznego

4. Analiza ryzyka w zadaniu zapewniającym – warsztaty

 • wybór obiektów audytu
 • typowe ryzyka
 • wstępna mapa zapewnienia

Dzień II

5. Tworzenie programu zadania audytowego – warsztaty

 • szacowanie ryzyk w zadaniu
 • kryteria oceny ustaleń i sposoby klasyfikacji wyników
 • typowe testy

6. Tworzenie arkuszy ustaleń  - warsztaty

 • formułowanie ustaleń, przyczyn i możliwych skutków
 • formułowanie wstępnych rekomendacji

7. Mapa zapewnienia i formułowanie oceny w sprawozdaniu z zadania zapewniającego

8. Źródła zapewnienia do rocznej oceny kontroli zarządczej w jednostce i tryb jej opracowywania


Warsztaty są wynikiem osobistych doświadczeń Trenera w zakresie audytu kontroli zarządczej. Proponowane rozwiązania zostały przetestowane w trakcie wykonywanych zadań zapewniających.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY