Szkolenia dla strefy budżetowej

Dostęp do informacji publicznej

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Szkolenie "Dostęp do informacji publicznej" jest prowadzone w oparciu o najnowsze wyroki jakie zapadły w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:
1. Akty prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej
2. Postawy stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej
3. Zostaną omówienie pojęcia:

 • dane osobowe
 • informacja publiczna
 • informacja przetworzona
 • co oznacza udostępnianie danych osobowych
 • rozumienie przesłanki "posiadania danych"
 • tajemnica przedsiębiorcy

4. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
5. Kiedy i na jakiej podstawie można odmówić udostępnienia informacji publicznej
6. Sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej, w tym danych osobowych
7. Case study oraz dyskusja dotycząca problematyki dostępu do informacji publicznej

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów. Case study będą dostosowane do potrzeb uczestników.

Program szkolenia

1. Akty prawne w zakresie dostępu do informacji publicznej

2. Postawy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej

 • Pojęcie "informacja publiczna"
 • Pojęcie "informacji przetworzonej"
 • Zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej - rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz rozumienie przesłanki "posiadania danych"
 • Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

3.  Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • "Tajemnica przedsiębiorcy" - rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną
 • Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej

4. Sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Centralne repozytorium
 • Udostępnianie informacji na wniosek

5. Tryb odmowy dostępu do informacji publicznej oraz prawne możliwości zaskarżenia decyzji odmownych

6. Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej

7. Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej

8. Casusy oraz dyskusja dotycząca problematyki dostępu do informacji publicznej

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY