Szkolenia dla strefy budżetowej

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

I. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PODMIOCIE

1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2. Ustawa o informatyzacji
3. Instrukcja kancelaryjna i akty wewnętrzne dotyczące  sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie

II. DOKUMENTACJA W EZD

1. Dokument elektroniczny, dokument papierowy
2. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
3. Dokumentacja  tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
4. Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu

(przesyłki przekazane pocztą elektroniczną; przesyłki na nośniku papierowym; przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych; przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP)

IV. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE W EZD

1. Zadania punktów kancelaryjnych

(otwieranie przesyłek wpływających - wyjątki, rejestracja wpływów w RPW (naklejanie identyfikatora) - wyjątki, skanowanie-wyjątki, wprowadzanie meta danych, tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie  i niepełne odwzorowanie, prowadzenie składu informatycznych nośników danych, wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych, przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych, wysyłka pisma papierowego i elektronicznego)

2. Zadania kierowników komórek organizacyjnych
3. Dekretacja pisma – wyjątki
4. Dekretacja zastępcza
5. Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)
6. Podpisanie pisma podpisem elektronicznym
7. Podpisanie pisma podpisem odręcznym
8. Zadania prowadzących sprawy

(zakładanie spraw,uzupełnianie metadanych, prowadzenie kompletnych akt sprawy, prowadzenie metryk spraw, sporządzanie projektów pism,dokonywanie akceptacji)

V. KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA W EZD

VI. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  W EZD

VII. ARCHIWIZACJA AKT SPRAW ZAKOŃCZONYCH  W EZD

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY