Szkolenia dla strefy budżetowej

Efektywna kontrola wewnętrzna w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych j.s.t. oraz nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poszerzenie wiedzy i zapoznanie z efektywnymi  procedurami kontroli wewnętrznej (cele, obszary), zapoznanie z obowiązkami wynikającymi z nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi, współpraca z komisjami stałymi rady w zakresie prowadzonych przez nich kontroli wewnętrznych.

Adresaci

Sekretarze, Skarbnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, prezesi spółek komunalnych, pracownicy merytoryczni urzędu zajmujący się kontrolą wewnętrzną

Program szkolenia

1. Cel kontroli wewnętrznej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy

2. Obszary kontroli wewnętrznej w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy

3. Czynności kontrolne sprawdzające kierunki działania, dobór środków i wykonanie zadań przez komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne j gminy

4.Kontrola wstępna mająca ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom

5. Kontrola bieżąca, polegająca na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania

6. Kontrola następcza, obejmująca badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już wykonane

7. Zakres protokołów kontroli wewnętrznej

8. Procedury nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi realizowane w Urzędzie gminy

9. Współpraca z komisjami stałymi rady w zakresie prowadzonych przez nich kontroli wewnętrznej

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY