Szkolenia dla strefy budżetowej

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem w oświacie

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa uczestnictwa w szkoleniu, którego podstawowym celem jest  usprawnienie działalności placówki oświatowej poprzez rozsądne i prawidłowe zastosowanie narzędzi wspierających zarządzanie jednostką opisanych w standardach kontroli zarządczej.

Od momentu wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych i opublikowania standardów kontroli zarządczej minęło ponad 5 lat, ale ze względu na  niewłaściwe wdrożone rozwiązania, niewiele jednostek sektora finansów publicznych może potwierdzić, iż zaproponowane rozwiązania przyniosły pozytywne efekty. Wynika to przede wszystkim z bezrefleksyjnego przyjęcia ogólnie dostępnych rozwiązań, nie dostosowanych do potrzeb jednostki oraz niezrozumienia istoty zaproponowanej metody wsparcia zarządzania jednostką.
Wykładowca, na podstawie posiadanych doświadczeń, przedstawi skuteczne metody wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem oraz samooceny stanu kontroli zarządczej, m.in. przy wsparciu prostej aplikacji w programie Excel.

Prezentowane są skuteczne i rozsądnie wdrożone rozwiązania dotyczące analizy ryzyka i samooceny stanu kontroli zarządczej, które będą podstawą do podjęcia decyzji zarządczych.
Doświadczenie wykładowcy  z ostatnich lat dotyczy m.in. wdrożenia procedury zarządzania ryzykiem lub samooceny w bardzo dużych jednostkach (urzędy marszałkowskie, ministerstwa) jak i w niewielkich (urzędy gmin, zakłady komunalne, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej), z uwzględnieniem istnienia jednego lub dwóch poziomów systemu kontroli zarządczej tj. pełnienia nadzoru nad jednostkami nadzorowanymi i podległymi.

Naszym celem jest:

 • przedstawienie dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
 • udowodnienie, iż sprawnie funkcjonujące elementy kontroli zarządczej mogą być dobrze działającymi narzędziami wspierającymi zarządzanie placówką oświatową,
 • przedstawienie zmian funkcjonowania tych elementów kontroli zarządczej w jednostce, które są dla pracowników niezrozumiałe, traktowane są jako biurokratyczny obowiązek wypełniania niezrozumiałych tabel i ankiet.

Wykładowca, na podstawie posiadanych doświadczeń, pomoże Państwu w prawidłowym zrozumieniu rozwiązań narzucanych przez jednostki zwierzchnie (urzędy gmin i powiatów), zaproponuje uniwersalne rozwiązania, ułatwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w tym zakresie. Prowadzący zajęcia posiada ponad 7-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, prowadził m.in. zajęcia w ramach projektu z POKL, w latach 2014-2015, o nazwie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” adresowanego do pracowników placówek oświatowych.

Program szkolenia

1. Pojęcie kontroli zarządczej

2. Różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą

3. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej

4. Cele kontroli zarządczej

 • w jakim celu wprowadzamy mechanizmy kontrolne wskazane w standardach kontroli zarządczej

5. Standardy kontroli zarządczej

 • środowisko wewnętrzne
 • cele i zarządzanie ryzykiem
 • mechanizmy kontroli
 • informacja i komunikacja
 • monitorowanie i ocena

6. Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

7. Planowanie celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w jednostce

8. Raportowanie osiągania celów i realizacji zadań

9. Zarządzanie ryzykiem

 • wyjaśnienie podstawowych definicji: ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem
 • cele i zasady zarządzania ryzykiem
 • zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej
 • omówienie krok po kroku przykładowej procedury zarządzania ryzykiem
 • kreślenie misji jednostki oraz podstawowych celów na poziomie komórek organizacyjnych
 • przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka dotyczących celów i zadań realizowanych w jednostce
 • przedstawienie i omówienie przykładowego podsumowania procesu analizy ryzyka
 • przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – dlaczego wdrożone procedury nie przynoszą spodziewanych korzyści?

10. Samoocena systemu kontroli zarządczej

 • korzyści i ograniczenia
 • etapy postępowania

11. Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

 • źródła zapewnienia
 • konsekwencje złożenia oświadczenia

12. Przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej

13. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY