Szkolenia dla strefy budżetowej

Metodologia kontroli

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Standardy i zasady kontroli - wytyczne dotyczące pracy kontrolera

2. Planowanie w kontroli

 • plan działania komórki do spraw kontroli
 • zasady tworzenia okresowego planu kontroli
 • analiza ryzyka na etapie konstruowania okresowego planu kontroli

3. Tryb przeprowadzania kontroli

 • przegląd trybów kontroli realizowanych z upoważnienia wojewody
 • upoważnienie a zakres badania
 • etapy procesu kontrolnego
 • analiza ryzyka na etapie czynności kontrolnych

4. Metody i techniki kontroli

 • przegląd podstawowych metod kontroli (metoda dedukcyjna, metoda indukcyjna, metoda porównań itd.)
 • metody doboru próby w kontroli (przegląd metod statystycznych i metod niestatystycznych)
 • rodzaje technik i testów

5. Dokumentowanie czynności kontrolnych

 • metody uzyskania dowodów
 • rejestrowanie faktów - sporządzenie projektów dokumentów (protokołów oględzin, list sprawdzających, itd.)
 • przedstawianie wyników kontroli - sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego, sporządzenie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
 • w trybie uproszczonym
 • formułowanie ocen i zaleceń

6. System monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych

7. Przegląd rodzajów ryzyka w obszarze zagrożeń korupcyjnych oraz mechanizmy służące minimalizacji ich wystąpienia w pracy kontrolera

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY