Szkolenia dla strefy budżetowej

Partnerstwo Publiczno-Społeczne

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych wg nowych zasad /rozp. Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 6, poz. 25)
 2. Realizacja zadań w formie projektu publiczno-społecznego
 3. Zamówienia publiczne, a partnerstwo publiczno-społeczne

Zagadnienia szczegółowe

 1. Kiedy podmiot publiczny może podjąć decyzję o realizacji zadania publicznego w ramach partnerstwa publiczno-społecznego?
 2. Uwarunkowania ekonomiczne (polityczne, społeczne i finansowe) podjęcia decyzji o realizacji zadania w ramach PPS
 3. Ścieżka dojścia podmiotu publicznego opracowania realizacji projektu PPS
 4. Wsparcie na rzecz wspierania przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu: udzielanie osobom fizycznym dotacji na rozpoczęcie działalności, zatrudnienie subsydiowane itp.
 5. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji projektów w ramach umów o partnerstwie publiczno-społecznym
 6. Źródła pozyskiwania środków do projektów realizowanych w ramach PPS
 7. Przykładowa ścieżka dojścia do realizacji projektu w ramach PPS
 8. Formy wyboru partnera społecznego
 9. Formy współpracy w ramach PPS

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY