Szkolenia dla strefy budżetowej

Pomoc publiczna

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

  1. Pomoc publiczna w Polsce zasady i formy udzielania
  2. Pomoc de minimis – sprawozdawczość
  3. Pomoc publiczna w rolnictwie i rybołówstwie

Zagadnienia szczegółowe

  1. Pomoc publiczna i pomoc de minimis występująca w projektach finansowanych z EFRR i EFS
  2. WRPO, POIiŚ – JST i jego jednostki organizacyjne, uzyskujące wsparcie na inwestycje np. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, miejski transport publiczny
  3. POKL – JST uzyskujące wsparcie na rzecz wspierania przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu: udzielanie osobom fizycznym dotacji na rozpoczęcie działalności, zatrudnienie subsydiowane itp.
  4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
     

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY