Szkolenia dla strefy budżetowej

Pomoc publiczna. Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

 1. Pomoc publiczna w Polsce – zasady i formy udzielania,
 2. Pomoc de minimis – sprawozdawczoś
 3. Pomoc publiczna w rolnictwie i rybołówstwie
 4. Realizacja inwestycji w formie projektu publiczno-prywatnego
 5. Zamówienia publiczne, a partnerstwo publiczno-prywatne

Zagadnienia szczegółowe

 1. Kiedy podmiot publiczny może podjąć decyzję o realizacji zadania publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego?
 2. Uwarunkowania ekonomiczne (polityczne i finansowe) podjęcia decyzji o realizacji zadania w ramach PPP
 3. Ścieżka dojścia podmiotu publicznego opracowania realizacji projektu PPP
 4. Pomoc publiczna i pomoc de minimis występująca w projektach finansowanych z EFRR i EFS
 5. WRPO, POIiŚ – JST i jego jednostki organizacyjne, uzyskujące wsparcie na inwestycje np. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, miejski transport publiczny
 6. POKL – JST uzyskujące wsparcie na rzecz wspierania przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu: udzielanie osobom fizycznym dotacji na rozpoczęcie działalności, zatrudnienie subsydiowane itp.
 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
 8. Źródła pozyskiwania środków na inwestycje w ramach PPP
 9. Przykładowa ścieżka postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach PPP
 10. Formy wyboru partnera prywatnego

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY