Szkolenia dla strefy budżetowej

Postępowanie administracyjne – ujęcie praktyczne, z uwzględnieniem dokumentów i ich autentyczności

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Szkolenie jest próbą praktycznego podejścia do postępowania administracyjnego. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie podejmowania rozstrzygnięć administracyjnych i sposoby ich rozwiązywania w orzecznictwie sądowym. Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza część to wprowadzenie do postępowania administracyjnego oraz omówione poszczególnych instytucji postępowania administracyjnego. W drugiej części przedstawiona zostanie problematyka dokumentów i związanych z tym kwestii ich autentyczności. Absolwent szkolenia będzie posiadał wiedzę umożliwiającą prawidłowe prowadzenie postępowania administracyjnego i wstępną weryfikację dokumentów ze względów formalnych. Wiedza zostanie przedstawiona w sposób bardzo przystępny. Wiadomości teoretyczne zostaną uzupełnione licznymi ilustracjami. Utrwalenie wiedzy i jej weryfikacja nastąpi poprzez wykonywanie przez uczestników szkolenia ćwiczeń.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Na co zwracać uwagę przy prowadzeniu postępowania administracyjnego?
 • Czym różni się zawiadomienie o wszczęciu postępowania od zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego?
 • Jak kończy się postępowanie administracyjne?
 • Czy doręczenie zastępcze decyzji administracyjnej jest prawnie skuteczne?
 • W jaki sposób zawiadamiać o niedochowaniu terminu załatwienia sprawy?
 • Jakie są rodzaje dokumentów?
 • Jakie przepisy karne odnoszą się do dokumentów?
 • Jakie stosowane są zabezpieczenia w różnych dokumentach przed ich podrobieniem?
 • Jak jest zabezpieczony dowód osobisty i w jak sposób można sprawdzić jego autentyczność?
 • Czym różni się kopia dokumentu o oryginału?

Cele szkolenia

1)  przekazanie wiedzy z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
2) przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w prowadzeniu postępowania administracyjnego
3) omówienie poszczególnych pism w postępowaniu administracyjnym
4) zwrócenie uwagi na orzecznictwo w przedstawianym przedmiocie
5) rozróżnianie dowodów przewidzianych w KPA
6) definiowanie dokumentów i ich rodzajów
7) rozróżnianie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów
8) definiowanie podpisu i parafy
9) identyfikowanie różnych form zabezpieczenia dokumentów
10) rozróżnianie odcisku pieczęci jej pochodnych
11) rozróżnianie oryginału od kopii

Program szkolenia

1. Istota postępowania administracyjnego

 • Rozróżnianie prawa materialnego i procesowego
 • Istota postępowania administracyjnego

2. Praktyczne ujęcie przebiegu postępowania administracyjnego

 • Przebieg postępowania administracyjnego

3. Elementy postępowania administracyjnego

 • Załatwianie spraw
 • Doręczenia
 • Wezwania
 • Wszczęcie postępowania
 • Protokoły i adnotacje
 • Decyzje
 • Wznowienie postępowania
 • Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
 • Wydawanie zaświadczeń

4. Dokumenty i ich rodzaje

 • Definicja dokumentów
 • Forma dokumentu
 • Rodzaje dokumentów

5. Zasady dla pracowników weryfikujących dokumenty

6. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

 • Fałszowanie dokumentu
 • Poświadczenia nieprawdy w dokumencie
 • Zbycie dowodu tożsamości
 • Posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby
 • Niszczenie dokumentu

7. Podpis i parafa

 • Próba definicji podpisu i parafy
 • Rodzaje fałszerstw podpisów
 • Analiza podpisów

8. Zabezpieczenia dokumentów pozwalających na ich kontrolę

 • Rodzaje stosowanych zabezpieczeń w różnych dokumentach

9. Dowód osobisty

 • Przepisy odnoszące się do dowodów osobistych
 • Sposoby zabezpieczenia dowodu osobistego i metody weryfikacji

10. Odcisk pieczęci

 • Definicja pieczęci
 • Odcisk pieczęci a jego kserokopia
 • Odcisk pieczęci a jego wydruk

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY