Szkolenia dla strefy budżetowej

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji w administracji

2. Podmioty postępowania egzekucyjnego - organ egzekucyjny, wierzyciel, zobowiązany i inne podmioty

 • właściwość miejscowa
 • właściwość rzeczowa i funkcjonalna

3. Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów

4. Wszczęcie postępowania

 • wymogi formalne
 • organy właściwe
 • obowiązki wierzyciela
 • tytuł egzekucyjny

5. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

6. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym

 • Zarzuty
 • Zażalenie
 • Skarga na czynności egzekucyjne
 • Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
 • Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA

7. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

8. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego

9. Analiza orzecznictwa

10. Dyskusja i „burza mózgów”

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY