Szkolenia dla strefy budżetowej

Prawne i ekonomiczne problemy związane z gospodarką przestrzenną w gminie

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie zarządzania przestrzenią

 • Planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym: ład przestrzenny i zrównoważony rozwój
 • Kluczowe instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym
 • Funkcje studium

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w systemie zarządzania przestrzenią

 • Funkcje planu miejscowego
 • Plan miejscowy a studium
 • Konsekwencje uchwalenia planu miejscowego

3. Studium i plan miejscowy a decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (relacje, zależność, główne problemy prawne)

4. Procedura uchwalenia/ aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Zakres studium
 • Początek procedury związanej z uchwaleniem studium
 • Uzgodnienia i opinie w ramach sporządzania studium
 • Konsultacje społeczne w trakcie sporządzania studium

5. Decyzja o warunkach zabudowy a zagospodarowania terenu

 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Sytuacje, w których jest wydawana decyzja o warunkach zabudowy
 • Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy
 • Konsekwencje prawne wydania decyzji o warunkach zabudowy

6. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a decyzje o warunkach zabudowy i plany miejscowe (w oparciu o sprawy rozpatrywane na szczeblu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska)

7. Ocena oddziaływania na środowisko a projekty aktów polityki przestrzennej

8. Problem zaskarżalności studium oraz planów miejscowych do sądów administracyjnych

9. Planowanie przestrzenne w gminie, a planowanie przestrzenne w województwie i na szczeblu kraju (zależności)

10. Wyniki prowadzonych badań na temat polityki przestrzennej w gminach całej Polski

11. Postulowane i dyskutowane zmiany obecnego systemu

12. Analiza konkretnych problemów wskazanych w gminach (analiza szczególnie ważnych, problematycznych kwestii i wątpliwości wskazanych przez przedstawicieli gmin)

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY