Szkolenia dla strefy budżetowej

Przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych – kurs podstawowy

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Co to jest korupcja

 • Rozgrzewka – poszukiwanie definicji z grupą
 • Próba definicji
 • Korupcja i sfera publiczna
 • Wymiary korupcji

2. Korupcja i sfera publiczna

 • Sfera prywatna i publiczna
 • Korupcja w sferze publicznej
 • Konflikt interesów
 • Dyskusja – jakie konsekwencje może nieść konflikt interesów

3. Skala korupcji

 • Pomiar korupcji
 • Skala korupcji – Polska na tle świata

4. Korupcja jako przestępstwo – regulacje dotyczące korupcji w polskim prawie
5. Społeczne, polityczne i ekonomiczne konsekwencje korupcji

 • Typy korupcji i ich konsekwencje
 • Korupcja i zaufanie
 • Korupcja jako kontrakt
 • Korupcja w polityce
 • Studia przypadków (poszukiwanie i analizowanie przykładów korupcji praca w grupie)

6. Instytucjonalne uwarunkowania korupcji

 • Stanowienie prawa
 • Przejrzystość instytucji – przewidywalność procedur
 • Kontrola procesów decyzyjnych
 • Analiza procesu decyzyjnego (przykładowego) i poszukiwanie zagrożeń korupcyjnych – burza mózgów
 • Jak uczynić instytucję bardziej przejrzystą – własne doświadczenia uczestników

7. Przeciwdziałanie korupcji w Polsce

 • Rządowe strategie antykorupcyjne
 • Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie
 • Systemy jakości ISO i CAF a korupcja
 • „Nakładka antykorupcyjna” w systemie ISO 

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY