Szkolenia dla strefy budżetowej

Przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych – systemy i strategie antykorupcyjne

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Korupcja jest zjawiskiem, które prowadzi do marnotrawienia środków publicznych, narusza zasadę wolnej konkurencji. Pozwala na realizację partykularnych celów osób lub grup wbrew prawu i dobru 
ogólnemu. Korupcja jest zjawiskiem nie tylko nieetycznym, ma także negatywne dla państwa skutki ekonomiczne. Jest to zjawisko od zawsze obecne w dziejach ludzkości, zjawisko niepokojące, budzące uzasadniony sprzeciw. Jego negatywny wpływ na stosunki międzyludzkie i funkcjonowanie państwa spowodowało intensyfikację działań zmierzających do ograniczenia tej patologii.

Program szkolenia

1. Korupcja i zagrożenia z niej wynikające

 • Dyskusja wprowadzająca
 • Definicje

2. Po co przeciwdziałać korupcji?

 • Skala korupcji
 • Burza mózgów – zagrożenia wnikające z korupcji
 • Korzyści z ograniczania korupcji – co zyskamy?
 • Skala makro - państwo
 • Skala mezo – administracja publiczna i samorządowa
 • Skala mikro – organizacja/instytucja

3. Idea instytucji odpornej na korupcję

 • Czynniki korupcjogenne i czynniki ograniczające korupcję wewnątrz instytucji
 • Otoczenie instytucjonalne a korupcja

4. Systemy antykorupcyjne w administracji publicznej – doświadczenia międzynarodowe

 • Singapur/Hong Kong
 • Holandia
 • Wielka Brytania
 • Szwecja
 • Inne kraje

5. Strategie antykorupcyjne w Polsce – architektura i wizja na przyszłość

 • Działania organizacji pozarządowych
 • Strategie antykorupcyjne
 • Instytucje zwalczające korupcję
 • Co dalej?

6. Systemy antykorupcyjne w administracji publicznej II – restrukturyzacja modelu działania organizacji

 • Systemy zarządzania jakością (ISO)
 • Systemy wskaźnikowe (CAF)

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY