Szkolenia dla strefy budżetowej

Skargi, wnioski i petycje według najnowszych przepisów

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

Skargi i wnioski oraz sposób ich rozpatrywania

1. Podstawy prawne składania skarg i wniosków
2. Zasady ogólne w postępowaniu w przedmiocie skarg i wniosków
3. Charakter i zakres postępowania. Związki z ogólnym postępowaniem administracyjnym
4. Przedmiot skargi i wniosku
5. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków
6. Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków
7. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

  • Forma skarg i wniosków
  • Czynności organu niewłaściwego
  • Terminy

8. Udział prasy i organizacji społecznych
9. Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków
10. Orzecznictwo NSA i WSA – m.in. na temat dopuszczalności drogi sądowej, stosowania przepisów Kpa spoza działu VIII, środków zaskarżenia, bezczynności itp.
11. Zmiany przepisów KPA w zakresie skarg i wniosków

Prawo składania petycji i sposób ich rozpatrywania

1. Definicja petycji. Jak odróżnić petycje od skarg i wniosków?
2. Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji. Sposoby wnoszenia petycji
3. Do kogo mogą być wnoszone petycje? Jakie są obowiązki organów?
4. Rola strony internetowej urzędu w procedurze rozpatrywania petycji
5. Tryb postępowania z petycjami. Terminy podejmowania czynności. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.  Petycja wielokrotna. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji. Związek z postępowaniem skargowym
6. Kontrola i weryfikacja postępowania w sprawie rozpatrywania petycji
7. Zakres stosowania do petycji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY