Szkolenia dla strefy budżetowej

Stosowanie KPA w praktyce urzędniczej

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • zakres obowiązywania KPA (art. 1) – z uwzględnienie prowadzenia metryki sprawy

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

 • zasada praworządności (art. 7 Konstytucji RP i art. 6 KPA )
 • zasada prawdy obiektywnej i zasada uwzględniania interesu społecznego i uwzględniania interesu uczestnika postępowania administracyjnego (nowelizacja art. 7)
 • zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania  do organów adm. publicznej (nowelizacja art. 8 KPA)
 • zasada informowania stron i innych uczestników postępowania (art. 9)
 • zasada czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10)
 • zasada przekonywania (art. 11)
 • zasada prostoty i szybkości postępowania (art. 12)
 • zasada ugodowego załatwiania spraw (art. 13)
 • zasada pisemności (art.14)
 • zasada dwuinstancyjności (art.15)
 • zasada trwałości decyzji ostatecznych i zasada sądowej kontroli legalności decyzji ostatecznych (nowelizacja art.16)

3. Właściwość  organów (art. 20 i 21)

 • właściwość rzeczowa i miejscowa

4. Wyłączenie pracownika i organu – przyczyny (art.24 §1) - warsztat

5. Strony postępowania

 • strona postępowania (art. 28 i 29) (dyskusja)
 • udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym – opcje  (art. 31)

6. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

7. Doręczenia: skuteczność doręczeń, wezwania (art. 39-56)

8. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym

 • obliczanie terminów, początek i koniec terminów liczonych w dniach, tygodniach, miesiącach (art. 57)
 • uchybienie terminu, przywrócenie terminu (art. 58) (warsztat)

9. Postępowanie

 • wszczęcie postępowania (art. 61-66)
 • zawieszenie postępowania (art. 97-103)
 • umorzenie postępowania (art. 105)
 • metryki spraw, sporządzanie protokołów, adnotacji (art. 66-72),
  • podstawy prawne stosowania metryki spraw,
  • wyłączenia prowadzenia metryki spraw,
  • elementy metryki sprawy i sposób ich wypełniania,
  • aktualizacja metryki sprawy,
  • terminy obowiązujące przy zakładaniu metryki sprawy,
  • powody wprowadzenia metryki sprawy do prowadzenia postępowań administracyjnych (zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych)
 • dane osobowe w decyzji administracyjnej, udostępnianie akt administracyjnych w kontekście ochrony danych osobowych (art.73-74)
 • dowody w sprawie administracyjnej: dokumenty, zdjęcia, nagrania, anonimy (art. 75-77)

10. Decyzje (niezbędne elementy)

11. Postępowanie odwoławcze od decyzji (art. 104-107), decyzje organu odwoławczego, terminy (wykład)

12. Tryby nadzwyczajne:

 • wznowienie postępowania – przesłanki (art. 145 §1)
 • uchylenie decyzji – przesłanki (art. 154 i 155)
 • stwierdzenie nieważności decyzji – przesłanki (art.156) (wykład i warsztat)

13. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń, udział prasy i organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym (art. 221-240) (dyskusja)

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY