Szkolenia dla strefy budżetowej

System kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie

 • Co to jest kontrola zarządcza? – podstawowe definicje i pojęcia.
  • z czego wynikają problemy z prawidłowym rozumieniem pojęcia kontroli zarządczej i związane z tym błędy we wdrażaniu elementów systemu?
 • Cele kontroli zarządczej, podział zadań i kompetencji w ramach jednostki oraz jednostkach podległych i nadzorowanych.
 • Omówienie standardów kontroli zarządczej opublikowanych komunikatem Ministra Finansów – obowiązki wynikające z ich treści dla administracji publicznej.
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – dlaczego w jednostkach administracji publicznej nie powinny istnieć „regulaminy kontroli zarządczej”? Przykłady dobrych praktyk dokumentowania systemu.

2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych

 • Omówienie i wyjaśnienie definicji: ryzyko; czynniki ryzyka, apetyt na ryzyko, zarządzanie ryzykiem, mapa ryzyka.
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem – w jakim celu dokumentujemy proces zarządzania ryzykiem?
 • Kto i jakie korzyści jednostka może uzyskać w związku z dokumentowaniem procesu zarządzania ryzykiem.
 • Czy wprowadzenie procedury zarządzania ryzykiem jest kosztownym i pracochłonnym działaniem? – przykłady skutecznych, bezkosztowych wdrożeń w administracji publicznej.
 • Omówienie zakresu procedury zarządzania ryzykiem  – prezentacja przykładowych metod dokumentowania analizy ryzyka.
 • Jak krok po kroku wprowadzić procedurę zarządzania ryzykiem?
  • identyfikacja i określenie celów działalności jednostki;
  • identyfikacja zadań służących realizacji celów;
  • określenie zdarzeń mających wpływ na osiągniecie wyznaczonych celów;
  • analiza ryzyka zdarzeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków ewentualnych następstw;
  • określenie odpowiedniej reakcji na istotne zagrożenia;
  • podejmowanie działań zaradczych – wprowadzanie dodatkowych mechanizmów kontrolnych;
  • informowanie pracowników o wynikach procesu zarządzania ryzykiem;
  • monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem.
 • Warsztaty – przeprowadzenie na wybranych przykładach procesu identyfikacji i analizy ryzyka oraz przygotowanie podsumowania procesu.
 • Przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – jakich błędów należy się wystrzegać – dlaczego metody matematyczne analizy ryzyka w przypadku administracji publicznej nie mają sensu ?

3. Rola audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej

4. Samoocena kontroli zarządczej

 • Jak krok po kroku przeprowadzić samoocenę – dlaczego ankiety samooceny z dwoma wariantami odpowiedzi (tak/nie) nie przynoszą korzyści ?
 • Cel przeprowadzenia samooceny.
 • Warsztaty – przeprowadzenie samooceny z wykorzystaniem pliku programu Excel.
 • Prezentacja podsumowania procesu samooceny oraz możliwych wniosków z nich wynikających.

5. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 • Rola kierownika jednostki, udział kadry zarządzającej  i pracowników  w przygotowaniu oświadczenia
  • przedstawienie źródeł   informacji na podstawie których składane jest oświadczenie.
 • Plan działalności o raz sprawozdanie z działalności jako element zapewnienia do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY