Szkolenia dla strefy budżetowej

Tworzenie prawa miejscowego

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Źródła prawa w Rzeczpospolitej Polskiej

2. Pojęcie aktu prawa miejscowego

3. Stanowienie aktu prawa miejscowego

4. Zasady tworzenia aktu prawa miejscowego (uchwały)

5. Redagowanie tekstu uchwały

6. Uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego

7. Przekazywanie aktów prawa miejscowego do organu nadzoru

8. Przepisy porządkowe

9. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego

10. Prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego

  • procedura sesyjna, przebieg sesji, porządek obrad
  • podjecie uchwały
  • promulgacja i jej wejście w życie
  • zmiana uchwały i jej uchylenie, usuwanie błędów
  • tekst jednolity a tekst ujednolicony

11. Zaskarżanie aktów prawa miejscowego

12. Warsztaty z tworzenia uchwał

13. Praca nad projektami uchwał, poprawianie błędnych uchwał

14. Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY