Szkolenia dla strefy budżetowej

Ustawa o kontroli w administracji rządowej dla kontrolerów – 5 lat doświadczeń

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. – podsumowanie i ewaluacja obowiązujących rozwiązań prawnych po 5 latach obowiązywania ustawy

2. Pojęcie kontroli – definicja kontroli: ujęcie prawne, ujęcie zarządcze, ujęcie praktyczne

3. Rodzaje kontroli wg 4 kryteriów podstawowych (m.in. kontrola planowa i kontrola pozaplanowa/doraźna; kontrola ex ante, kontrola w trakcie oraz kontrola ex post)

4. Podstawowe pojęcia – siatka pojęć

5. Zakres przedmiotowy ustawy (jakie procesy reguluje ustawa?)

6. Zakres podmiotowy ustawy (jednostki kontrolujące i jednostki kontrolowane)

  • Prawa i obowiązki kontrolera;
  • Prawa i obowiązki kierownika komórki do spraw kontroli
  • Prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej
  • Prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej

7. Cele i funkcje prowadzenia kontroli (cel podstawowy i cel dodatkowy)

8. Kryteria prowadzenia kontroli

  • Cztery „złote” kryteria kontroli
  • Kryterium prawidłowości
  • Kryterium wykonywania zadań

9. Zasady postępowania kontrolnego

10. Tryby przeprowadzenia kontroli

  • tryb zwykły (m.in. czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem kontroli, program kontroli, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zawiadomienie o kontroli, zasady prowadzenia czynności kontrolnych, środki dowodowe, projekt wystąpienia pokontrolnego, prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej, wystąpienie pokontrolne oraz informacja o sposobie wykonania zaleceń)
  • tryb uproszczony (przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego, podobieństwa i różnice trybów kontroli)

11. Dokumentacji kontroli (m.in. akta kontroli, zasady i techniki ich prowadzenia oraz prawo wglądu do akt kontroli)

12. Informacji o wynikach kontroli

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY