Szkolenia dla strefy budżetowej

Odpowiedzialność majątkowa urzędników

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Pomioty objęte obowiązkiem przestrzegania przepisów regulujących odpowiedzialność urzędników

 • organ administracji publicznej – terminologia
 • funkcjonariusz publiczny - wyjaśnienie pojęcia, analiza casusów

2. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy w świetle nowych  przepisów

 • analiza przypadków wykonywania władzy publicznej
 • czym jest rażące naruszenie prawa
 • działania i zaniechania funkcjonariuszy publicznych – analiza  orzecznicza
 • analiza przypadków w których wystąpił brak podstawy prawnej do  wykonywania władzy publicznej. Wyjaśnienie terminu "podstawa  prawna"

3. Warunki pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariusza  publicznego w świetle nowych przepisów

 • czym jest zawinione rażące naruszenie prawa? - analiza case study
 • czym jest "wina" i znacznie „winy” w określeniu przesłanek odpowiedzialności  funkcjonariusza publicznego
 • przypadki stwierdzenia naruszenia prawa- analiza orzecznicza
 • omówienie przypadków, w których może dojść do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa - case study

4. Postępowanie wyjaśniające - wyjaśnienie procedury postępowania

 • wszczęcie postępowania wyjaśniającego
 • udział prokuratora w postępowaniu
 • zakończenie postępowania
 • odszkodowanie

5. Postępowanie sądowe w sprawie o odszkodowanie przeciwko  funkcjonariuszowi publicznemu

6. Analiza rodzajów odpowiedzialności do której może zostać pociągnięty  funkcjonariusz publiczny

 • odpowiedzialność na podstawie Kc
 • odpowiedzialność karna (art. 231 Kk)
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • odpowiedzialność wg KP

7. Kontrowersje wokół nowych przepisów

8. Dyskusja

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY