Szkolenia dla strefy budżetowej

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uzyskanie użytecznej wiedzy na temat wdrożenia oraz stosowania zasad i metod zarządzania ryzykiem, jako podstawowego elementu Systemu Kontroli Zarządczej w jednostce. Umiejętność stosowania narzędzi użytecznych w funkcjonowaniu tego systemu.

Program szkolenia

1. Miejsce i rola zarządzenia ryzykiem w systemie kontroli zarządczej w jednostce

2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

 • środowisko wewnętrzne
 • cele i zarządzanie ryzykiem
 • mechanizmy kontroli
 • informacja i komunikacja
 • monitorowanie i ocena

3. Etapy zarządzania ryzykiem

 • identyfikacja i zdefiniowanie celów działalności
 • identyfikacja i zdefiniowanie zadań służących realizacji celów
 • identyfikacja zdarzeń mających wpływ na realizację założonych zadań
 • analiza ryzyka zdefiniowanych zdarzeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków ewentualnych następstw
 • określenie odpowiedniej reakcji na zidentyfikowane zagrożenia
 • podejmowanie działań zaradczych
 • informowanie pracowników o wynikach procesu zarządzania ryzykiem
 • monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem

4. Przeprowadzenie przykładowej analizy ryzyka – warsztaty

5. Przykład udokumentowania wyników analizy ryzyka

6. Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu ryzykiem

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY